Open Ateleirs Amstelveen

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober

11.00 – 17.00 uur

Openingswoord door Herbert Raat, wethouder van kunst en cultuur Amstelveen

© 2021 Amstelveenweb.com

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober, tussen 11.00 en 17.00 uur openen 65 kunstenaars hun deuren voor het publiek. U kunt zowel in de individuele ateliers als op gezamenlijke locaties een kijkje achter de schermen nemen.

 

Deze website
Op deze website vindt u een overzicht van alle 65 deelnemende kunstenaars en hun locatie.
Ook leest u hier in een kort tekstje iets meer over de  kunstenaar  en zijn of haar werk. Daarnaast vind u hier alle meest actuele informatie die op de route van toepassing is.

30 jaar
Dit jaar bestaat de route officieel 30 jaar. Bij een zoektocht naar de geschiedenis van de Atelierroute vonden wij meerdere verhalen dus met zekerheid valt dit niet zeggen. Ook is de naam niet altijd dezelfde, soms wordt er gesproken over open ateliers en soms over atelierroute. Meer kunt u hierover lezen in het septembernummer van AmstelveenZ.
Maar een jaartje meer of minder, open ateliers of route, het is zeer zeker meer dan de moeite waard om dit weekend te komen genieten van alle prachtige en vooral diverse kunst die de kunstenaars u dit jaar willen tonen!

Dank
Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de gemeente Amstelveen voor het mogelijk maken van deze route. Daarnaast ook onze dank aan het Raadhuis, Platform C en SAKB voor het beschikbaar stellen van een deel van hun locatie.

 

Wij wensen u veel plezier bij de Open Ateliers Amstelveen 2021!


Namens Amstellandkunst,
Corry Zwart en Sunny Neeter

On Saturday 2nd and Sunday 3rd of October, between 11 am and 5 pm, 65 artists will open their doors to the public. You can take a look behind the scenes in both the individual studios and joint locations.

 

This website
On this website you will find an overview of all 65 participating artists and their locations. Here you can also read a little more about the artist and his or her work. You will also find all the most up-to-date information over here.

30 years
This year the route is officially 30 years old. However during a search for the history of the Atelier route, we found several stories, so this cannot be said with certainty. As well as the name that hasn’t always been the same, people sometimes talk about ‘open studios’ or about ‘studio route’. You can read more about this in the September issue of AmstelveenZ. But one year more or less, ‘open studios’ or ‘studio route’, it is certainly more than worthwhile  to come and enjoy all the beautiful and above all diverse art that the artists want to show you this year!

Thanks
We are the municipality of Amstelveen very thankful for making this route possible. In addition, we would also like to thank the Raadhuis, Platform C and SAKB for making part of their location available.

We wish you a lot of fun at the Open Ateliers Amstelveen 2021!

On behalf of Amstellandkunst,
Corry Zwart and Sunny Neeter

Open Ateliers Amstelveen is mogelijk
gemaakt door: